Müşterilerimize sunduğumuz stratejik medya iletişimi danışmanlığında medya ve kamuoyu ile paylaşılacak haber konuları belirlenir. Aylık ve üç aylık periyotlarda hazırlanacak “medya planı” çerçevesinde kurum hakkında yapılan özel haber çalışmaları, basın bültenleri ulusal basın ile paylaşılır.

Stratejik medya iletişimine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

• Özel haberler: Müşterilerimizin şirket sözcü/lerine medya eğitimi verilmesi ve bu eğitimlerin ardından, belirlenen sözcü ve/veya sözcülerinin medya mensupları ile yapacakları birebir görüşmelerle şirket ve sektör hakkında görüş vermesi/leri sağlanacaktır.

• Basın bülteni: Şirketle ilgili gelişmeler ve/veya firmanın projeleriyle ilgili son durum iletişim danışmanlığı hizmeti veren Medea İletişim’in hazırlayacağı basın bülteni hazırlanarak, hedef medya ile paylaşılır.

• Basın toplantısı / Medya Buluşması: Müşterilerimizin hedef kitle ve kamuoyu nezdinde daha iyi tanınması için (gerekli görülen durumlarda) hedef medya mensuplarının davet edileceği bir basın toplantısı ve/veya kahvaltılı bir medya buluşması düzenlenebilir. Böylece ilgili şirket ve markanın geniş hedef kitlelere duyurulması sağlanabilir. Yapılacak iletişim çalışmaları şirketin kamuoyu önündeki bilinirliğinin arttırılmasına yönelik olacaktır.