İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği adına hazırlanan Sonra dergisinin, tasarım ve içerik çalışmaları.

Sidebar