1. Kurumsal İtibar ve İletişim (Corporate Reputation & Corporate Communication): Kurumsal iletişim ile kurumun iş hedefleri doğrultusunda, ticari, sosyal veSlides sektörel alanlardaki çalışmalarını hedef kitleyle paylaşması, kurumsal itibarını zihinlerde oluşturması gerekir. Kurumsal iletişim kurumsal itibarını yönetmek üzere oluşturulan iletişim stratejisidir.

2. Marka Yönetimi ve İletişimi (Brand Management & Brand Communication): Marka yönetimi ve iletişimi, mevcut bir markanın itibarını korumak ve geliştirmek ya da pazarda yeni yer alacak bir ürün veya kurumu markalaştırmak üzere planlanan ve uygulanan iletişim faaliyetleridir

3. Medya İlişkileri (Media Relations): Medya ilişkileri, kurumun iletişim gereksinimleri ve hedefleri doğrultusunda belirlenen mesajlarını, yazılı, görsel, işitsel ve elektronik basın-yayın organları aracılığıyla hedef kitle ve sosyal paydaşlarına ulaştırmasını sağlar.

4. Pazarlama İletişimi (Marketing Communication): Pazarlama iletişimi, müşteri tatminini ve satın almayı artırmaya yarayan strateji ve programları planlama, uygulama ve değerlendirme sürecidir. Pazarlama iletişimi çalışmaları, şirketlerin pazarlama programlarına katma değer katar.

5. Kurum İçi İletişim (Internal Relations): Kurum içi iletişim, kurumun değerleri, stratejileri ve hedeflerinin çalışanlar tarafından benimsenmesini ve çalışanların kurumlarının elçisi haline gelmelerini sağlamak için geliştirilen iletişim stratejisidir. Bu strateji sayesinde çalışanların kurumu iş sonuçlarına ulaştırma aşamasındaki inanç ve katılımı artar.

6. Sosyal Sorumluluk Projeleri (Social Responsibility Projects): Sosyal sorumluluk, kurumun çalışanları, tedarikçileri, sivil toplum örgütleri ve hükümet kuruluşları gibi bir dizi önemli sosyal paydaşıyla değerli ilişkiler geliştirmesini sağlar.

7. İçerik Yönetimi: Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm içerik gerektiren çalışmaların tamamlanmasını kapsar. (yazanolsa.com’un kurumsal hizmetleri)